يكشنبه 3 شهريور 1398
آرشیو موضوعی: دوره‌های آموزشی تعداد اخبار : 0
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر برگزار می نماید:

دوره آموزشی سامانه جامع امور گمرکی (EPL)


اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر برگزار می نماید:

دوره آموزشی سامانه جامع امور گمرکی (EPL)


سمینار *مدیریت ادعا" برگزار شد

به همت اتاق بازرگانی بندر بوشهر و همکاری اتاق ایران سمینار "مدیریت ادعا* با هدف آگاه سازی فعالان اقتصادی و بازرگانان به منظور آشنایی با انواع قراردادها و شرایط عمومی پیمان برگزار گردید.
به کوشش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر و با همکاری اتاق ایران:

سمینار آموزشی "هنر سرمایه گذاری در بورس" برگزار شد

به همت اتاق بازرگانی بندر بوشهر و با همکاری اتاق ایران سمینار "هنر سرمایه گذاری در بورس* به منظور آگاه سازی فعالان اقتصادی و بازرگانان با چگونگی فرآیند سرمایه گذاری در بورس برگزار گردید.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر برگزار می نماید:

برگزاری سمینار مدیریت ادعا (آشنایی با مدیریت ادعا)

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با همکاری اتاق ایران اقدام به برگزاری سمینار مدیریت ادعا (آشنایی با مدیریت ادعا) در تاریخ 6 مرداد 1398 می نماید.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر برگزار می نماید:

سمینار هنر سرمایه گذاری در بورس(چگونگی ورود به بورس)

اتاق بازرگانی بندر بوشهر با همکاری اتاق ایران اقدام به برگزاری سمینار هنر سرمایه گذاری در بورس(چگونگی ورود به بورس) در تاریخ 3 مرداد 1398 می نماید.
توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر

سمینار *آشنایی با مسائل حقوقی قراردادها تجاری* برگزار شد

به همت اتاق بازرگانی بندر بوشهر سمینار *آشنایی با مسائل حقوقی قراردادها تجاری* با هدف آگاه سازی فعالان اقتصادی و مدیران حرف از مسائل حقوقی روز برگزار گردید.
در راستای ارتقاء سطح کیفی آموزش اعضاء اتاق بازرگانی بندر بوشهر

سمینار ارزش آفرینی در کسب و کار برگزار شد

در راستای توانمندسازی مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط، سمینار "ارزش آفرینی در کسب و کار" توسط اتاق بازرگانی بندر بوشهر برگزار گردید.

برگزاری دوره ویژه مالیات بر ارزش افزوده

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر با همکاری دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان بوشهر برگزار می کنند.
برو به صفحه »