شنبه 27 بهمن 1397
آرشیو موضوعی: مقالات تعداد اخبار : 0
فریال مستوفی

اتاق‌های بازرگانی برای اقتصاد کشور چه راهی در پیش دارند؟

اقتصاد ایران همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و در این میان بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی ایران نقشی انکارناپذیر برعهده داشته است. در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی در حوزه‌ اقتصاد معرفی شده و از جایگاه مشورتی با قوای سه‌گانه‌ نظام نیز برخوردار است.
تیمور رحمانی

نظام قیمت‌ها له یا علیه اقتصاد؟

استراتژی ارجح آن است که کارکرد نظام قیمت‌ها تداوم یابد و از فرصت‌هایی که در بهبود تخصیص منابع ایجاد می‌کند، استفاده شود.
حمید آذرمند

یادآوری اهمیت رشد بلندمدت

در شرایط فعلی حتی با عبور از دوره رکود، مسیر رشد اقتصادی کشور در ادامه مسیر بلندمدت خود قرار نخواهد گرفت. چنین شرایطی نیاز به سیاست‌گذاری متفاوت دارد.
دکتر محمد طبیبیان

حذف چهار صفر از پول ملى

حذف چهار صفر از پول ملى اخیرا مجددا مطرح شد. ابتدا در مختصرى تجربه دیگران را مرور مى‌کنیم.
دکتر عباس آخوندی

اتاق بازرگانی و هویت مستقلِ آن از دولت و اعضای خود

مشکل رابطه دولت-اتاق بازرگانی دو طرفه است. نداشتن نظریه‌ی عمومی برای مدیریت اقتصاد ملی از سوی دولت و عدمِ قطعیت در سیاست‌ها واقعیت غیرِ قابل انکاری است. از این رو، سیاست‌گذاری ضعیف و اجرای ناکارآمد آنها بخشِ خصوصی را آزار می‌دهد. هم‌چنین، عدم پذیرش هویت مستقل و مشارکت‌جو در قدرت برای بخشِ خصوصی از سوی دولت را می‌توان در رویه‌ی تصمیم‌گیریِ آن دید.
رئیس اتاق ایران

جای خالی «توسعه اقتصادی» در لایحه بودجه 98

در لایحه بودجه 98 موضوع رشد اقتصادی و توجه به آن به وفور دیده می‌شود اما کلمه توسعه اقتصادی کمتر به چشم می خورد
برو به صفحه »