سه شنبه 1 مهر 1399

هیئت نمایندگان

آدرس: بوشهر- چهار راه شیلات- ابتدای بلوار رئیسعلی دلواری- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر

تلفن: 8-33337791 

نمابر: 33322803