چهارشنبه 2 مهر 1399
آرشیو موضوعی: امور بین الملل تعداد اخبار : 0

اعزام هیأت تجاری به مسکو

همزمان با برگزاری نمایشگاه مواد غذایی روسیه از تاریخ 2 لغایت 5 مهر ماه 1398
روز تاجیکستان در بوشهر

ارزیابی محورهای تجارت و گردشگری تاجیکستان و ایران با تأکید بر بوشهر

در این نشست که با حضور فعالان بخش گردشگری در استان بوشهر برگزار شد، ابراز گردید در صورت تأمین الزامات و پیش نیازها برای شکل‌گیری روابط گسترده‌تر تجاری و گردشگری میان دو کشور، با توجه به هویت فرهنگی و پیشینه تاریخی مشترک، می‌توان شاهد مراودات تجاری و گردشگری فراوان و پررونقی میان ایران و تاجیکستان باشیم.
برو به صفحه »