چهارشنبه 5 تير 1398
آرشیو موضوعی: همایش ها و نمایشگاه ه تعداد اخبار : 0
جشنواره‌ای به وسعت نسل‌ها؛ گزارشی از برگزاری جشنواره بین‌المللی تجربیات برتر کارآفرینی در بوشهر

انحراف در تعریف مفاهیم، گسیختگی در تصمیم و فرارسیدن موسم «تصمیم سخت»

بزنگاه‌هایی از تاریخ فرا می‌رسد که چیزی از جنس تحکم یک قاضی، بر فراز یک جغرافیا می‌گردد تا همگان را از آن سوی دیروز تا فراتر از فردا، هم‌بسته و پیوسته برای یک کار فراخوان کند. لحظاتی که در تاریخ نادرند و البته تبلور و تجلی مفهوم «طلوع یک ملت»؛ ملتی در تمامیت خود؛ وارث میراث پیشینیان‌اش، همبسته در نسل‌های زنده‌اش و بنیانگذار میراثی برای فرزندانش!
برو به صفحه »