برنامه کشیک اتاق بازرگانی بندر بوشهر در ایام نوروز 1398
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر به منظور ارائه خدمات به صادرکنندگان و تاجران عزیز، در ایام نوروز سال 1398همچنان فعال خواهد بود.
كدخبر: id-236532
تاريخ: 2019-03-22 14:15:49

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر به منظور ارائه خدمات به صادرکنندگان و تاجران عزیز، در ایام نوروز سال 1398همچنان فعال خواهد بود. صادرکنندگان و تاجران عزیز می‌توانند برای دریافت خدمت در زمینه صدور گواهی مبدأ، فرم A و تصدیق امضای اسناد تجاری، مانند روزهای عادی به اتاق مراجعه کنند تا به درخواست آنان رسیدگی شود.

لیست همکاران کشیک در ایام نوروز 1398