جمعه 26 مهر 1398
کد خبر : 236411 تاریخ ثبت : 1397/10/22 22:25:17

آگهی برگزاری نهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر (نوبت اول)

در اجرای مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 15 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات نهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر از ساعت 8 الی 18 روز شنبه مورخه 11/12/1397 در محل این اتاق برگزار خواهد شد.

در اجرای مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 15 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، انتخابات نهمین دوره هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر از ساعت 8 الی 18 روز شنبه مورخه 11/12/1397 در محل این اتاق برگزار خواهد شد.

بدین‌وسیله از اعضای محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شرایط ذیل بوده و داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر می‌باشند، درخواست می‌شود از ساعت 8 صبح الی 15 روز سه‌شنبه مورخ 11/10/1397 (به غیر از روزهای تعطیل) لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 26/10/1397 جهت دریافت و تکمیل فرم داوطلبی با در دست داشتن اصل و تصویر کارت بازرگانی و یا عضویت معتبر و دو قطعه عکس 4×3 به دبیرخانه هیأت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر واقع در بوشهر ـ چهارراه شیلات ـ جنب اداره اوقاف مراجعه فرمایند.

فرم ثبت‌نام باید به وسیله شخص داوطلب عضویت در هیئت نمایندگان در محل دبیرخانه تکمیل و به همراه مدارک لازم به این دبیرخانه تسلیم و رسید دریافت نمایند.

داوطلبان مؤظفند به هنگام مراجعه برای ثبت‌نام، مدارک زیر را رائه نمایند:

1 ـ تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران (برای اشخاص حقوقی).

2 ـ اصل صورتجلسه اعضای هیأت‌مدیره حاکی از رعایت بند «ب» ذیل (برای اشخاص حقوقی).

3 ـ ارائه کارت عضویت یا کارت بازرگانی معتبر برای اشخاص حقیقی و حقوقی.

شرایط داوطلبان عضویت در هیأت نمایندگان به استناد بند 7/5 آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و شهرستان مصوب 20/04/1397 شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به شرح ذیل می‌باشد:

الف) برای اشخاص حقیقی داشتن کارت عضویت معتبر با حداقل سه سال سابقه.

ب) برای اشخاص حقوقی، مشروط به داشتن سه سال سابقه یا بیشتر، دارا بودن کارت عضویت، از طریق معرفی احدی از اعضای هیأت‌مدیره حقیقی یا خود مدیرعامل (که دارای حداقل شش‌ماه سابقه حضور در هیأت‌مدیره یا مدیرعاملی داشته باشند.)

شخص حقیقی مذکور به استناد کارت عضویت شخص حقوقی و به صورت حقیقی داوطلب عضویت در هیأت نمایندگان می‌شود.

ج) تابعیت ایرانی و داشتن اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران.

د) عدم سابقه ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

ه) عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

هیأت نظارت بر انتخابات دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه