يكشنبه 3 شهريور 1398
کد خبر : 236551 تاریخ ثبت : 1398/2/4 20:22:37
نتیجه اولین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر در سال 98؛

انتخاب دوباره هیأت‌رییسه قبلی اتاق بوشهر توسط هیئت نمایندگان/ خورشید گزدرازی رییس ماند

پس از رأی‌گیری بین اعضای هیأت نمایندگان، مختار قاسمی و حسین باباخانی به عنوان نواب رئیس، عبدالرسول ابراهیمی به عنوان خزانه‌دار و امیر شهریاری نیز به عنوان منشی هیأت‌رئیسه دوره نهم انتخاب شدند. خورشید گزدرازی نیز برای بار دوم و در دوره نهم به عنوان رییس اتاق بوشهر انتخاب شد.

در اولین نشست هیأت نمایندگان نهمین دوره اتاق بازرگانی بوشهر، انتخابات تعیین اعضای هیأت‌رئیسه این اتاق برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بوشهر، هیئت نمایندگان اتاق در این نشست که بعداز ظهر روز 4 اردیبهشت ماه 1398 برگزار شد، تعیین هیأت‌رییسه و رییس دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر را به رأی گذاشتند. 

پس از رأی‌گیری بین اعضای هیأت نمایندگان، مختار قاسمی و حسین باباخانی به عنوان نواب رئیس، عبدالرسول ابراهیمی به عنوان خزانه‌دار و امیر شهریاری نیز به عنوان منشی هیأت‌رئیسه دوره نهم انتخاب شدند.

گفتنی است که در دوره هشتن نیز همین افراد اعضای هیئت‌رییسه بودند.

همچنین در این نشست، بار دیگر خورشید گزدرازی برای چهار سال از سوی هیئت‌ نمایندگان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندر بوشهر انتخاب شد.

 

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه