چهارشنبه 2 مهر 1399
کد خبر : 236556 تاریخ ثبت : 1398/2/10 22:32:55

اسامی اعضای هیات رئیسه اتاق‌های سراسر کشور اعلام شد

پس از برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور، اعضای هیات رئیسه اتاق‌ها برای 4 سال آینده انتخاب شدند.

در اولین نشست هیأت نمایندگان نهمین دوره اتاق بازرگانی بوشهر، انتخابات تعیین اعضای هیأت‌رئیسه این اتاق برگزار و 5 نفر برای 4 سال آینده انتخاب شدند.

همچنین پس از  برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور، اعضای هیات رئیسه اتاق‌ها برای 4 سال آینده انتخاب شدند.

 نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور یازدهم اسفندماه 1397 برگزار شده بود.

فهرست اعضای هیات رئیسه اتاق‌های سراسر کشور اعلام شده از سوی معاونت استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

غلامرضا اکبری زاده

رئیس

2

محمدصادق جوهری

نایب رئیس اول

3

احمد زارعی

نایب رئیس دوم

4

اسدالله کردزنگنه

خزانه دار

5

محسن براتی

منشی

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

منوچهر توسطی

رئیس

2

حامد امینی مصلح آبادی

نایب رئیس اول

3

عماد مردانی

نایب رئیس دوم

4

ابوالفضل بابایی

خزانه دار

5

مجتبی جلالوندی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

حسین پیرمؤذن

رئیس

2

بهروز پورسلیمان

نایب رئیس اول

3

عیسی شاهی زارع

نایب رئیس دوم

4

عبدالرضا بیگناه

خزانه دار

5

حسین وثوقی ایرانی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

حسن انتظار

رئیس

2

محمدرضا رستمی

نایب رئیس اول

3

احمد دلیری

نایب رئیس دوم

4

کاظم مرتاض

خزانه دار

5

بهنام تاج الدینی

منشی

 

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

مسعود گلشیرازی

رئیس

2

بهرام سبحانی

نایب رئیس اول

3

حمیدرضا قلمکاری

نایب رئیس دوم

4

سید رسول رنجبران

خزانه دار

5

فرشته امینی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

شهلا عموری

رئیس

2

سید سلطان حسینی امین

نایب رئیس اول

3

سیروس عبیاوی

نایب رئیس دوم

4

علی حمولی طرفی

خزانه دار

5

مهدی رحیمی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

شعبان فروتن

رئیس

2

عدنان کرمی نسب

نایب رئیس اول

3

موسی فاطمی راد

نایب رئیس دوم

4

مجتبی غیابی

خزانه دار

5

نصرت اله لارتی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

محمد صمدی

رئیس

2

سعید پورآبادی

نایب رئیس اول

3

سیدعلی شریعت

نایب رئیس دوم

4

علی محمد جاجرمی

خزانه دار

5

اشکان کاویانی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

خورشید گزدرازی

رئیس

2

حسین باباخانی

نایب رئیس اول

3

مختار قاسمی

نایب رئیس دوم

4

عبدالرسول ابراهیمی

خزانه دار

5

امیر شهریاری

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

محسن احتشام

رئیس

2

علی اکبر فرامرزی

نایب رئیس اول

3

محمدمحسن موهبتی زهان

نایب رئیس دوم

4

علیرضا خامه زر

خزانه دار

5

خالد اکبری آواز

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

یونس ژائله سعدآباد

رئیس

2

ابوالفتح ابراهیمی

نایب رئیس اول

3

عباس کمالی

نایب رئیس دوم

4

محمود ابراهیمی

خزانه دار

5

رضا کامی

منشی

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

مسعود خوانساری

رئیس

2

علاء میرمحمدصادقی

نایب رئیس اول

3

محمد اتابک

نایب رئیس دوم

4

ناصر ریاحی

خزانه دار

5

سیده فاطمه مقیبی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

حسین سلاح ورزی

رئیس

2

محمد خاکی

نایب رئیس اول

3

احسان دارائی

نایب رئیس دوم

4

احسان ناصر

خزانه دار

5

ابراهیم اسفندیاری

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

هانی فیصلی

رئیس

2

سید مصطفی موسوی

نایب رئیس اول

3

مرتضی جزایری اصل

نایب رئیس دوم

4

طاهر سلیمانی

خزانه دار

5

عبود طیبی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

هادی تیزهوش تابان

رئیس

2

حجت نقاش زادگان رشتی

نایب رئیس اول

3

سامان نظری معافی

نایب رئیس دوم

4

علیرضا صنعت کار

خزانه دار

5

علیرضا آقازاده

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

عبدالحکیم ریگی میرجاوه

رئیس

2

امان الله شهنوازی

نایب رئیس اول

3

غلام سرور نوتی زهی

نایب رئیس دوم

4

محمد خدابخشی کنگان

خزانه دار

5

محمدعلی نشاطی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

غلامحسین جمیلی

رئیس

2

علی یگانه فرد

نایب رئیس اول

3

محمود ضرابی

نایب رئیس دوم

4

سیدعلیرضا حجازیان

خزانه دار

5

محسن عطائیان

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

عبداله مهاجر دارابی

رئیس

2

محمد چلنگری

نایب رئیس اول

3

رضا رستمی

نایب رئیس دوم

4

علی تقی پور

خزانه دار

5

فردین غلامپور

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

علی اصغر جمعه ای

رئیس

2

حمید علوی

نایب رئیس اول

3

مسعود اعوانی

نایب رئیس دوم

4

عبدالحمید دربانیان

خزانه دار

5

محمود نجفی سهی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

سید کمال حسینی

رئیس

2

محمد هلاکو

نایب رئیس اول

3

فاروق کیخسروی بابامیری

نایب رئیس دوم

4

ستار کشاورز

خزانه دار

5

بختیار صالحی

منشی

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

آیت اله احمدی

رئیس

2

مسعود ناصری بروجنی

نایب رئیس اول

3

شهرام زارع فارسانی

نایب رئیس دوم

4

حسین ایزدی بروجنی

خزانه دار

5

بهرام اله بخشی هفشجانی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

جمال رازقی جهرمی

رئیس

2

محمدصادق حمیدیان جهرمی

نایب رئیس اول

3

ابراهیم غلامزاده

نایب رئیس دوم

4

نادر طیبی

خزانه دار

5

یلدا راهدار

منشی

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

مهدی بخشنده

رئیس

2

مهدی عبدیان

نایب رئیس اول

3

محمدرضا ماشااللهی

نایب رئیس دوم

4

منوچهر آزادمنش

خزانه دار

5

مصطفی عادلی فرد

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

ابوالفضل خاکی

رئیس

2

غلامحسین اله یاری

نایب رئیس اول

3

حسن آقاجانی

نایب رئیس دوم

4

علیرضا راد

خزانه دار

5

علیرضا آرحیمی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

محمود تولائی

رئیس

2

سیدعلی دیانت

نایب رئیس اول

3

عبدالرحیم مفیدی بیدگلی

نایب رئیس دوم

4

احمد فرهی

خزانه دار

5

سیدتقی حجازی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

رحیم بنامولائی

رئیس

2

مصطفی هاشمی

نایب رئیس اول

3

فریبرز بینش پور

نایب رئیس دوم

4

جعفر سلیمانی

خزانه دار

5

سید احمد میرجلیلی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

سید مهدی طبیب زاده

رئیس

2

علی عباسلو

نایب رئیس اول

3

جلیل کاربخش راوری

نایب رئیس دوم

4

عباس جبالبارزی سربیژن

خزانه دار

5

سید آرش علوی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

کیوان کاشفی

رئیس

2

نلسون حضرتی

نایب رئیس اول

3

حیدر کدیور

نایب رئیس دوم

4

ابراهیم خمیسی

خزانه دار

5

رضا سلیم ساسانی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

علی محمد چوپانی

رئیس

2

امیر یوسفی

نایب رئیس اول

3

ارازجان شمالی

نایب رئیس دوم

4

هوشنگ آخوندی

خزانه دار

5

رضا مبصری

منشی

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

غلامحسین شافعی

رئیس

2

محمود سیادت

نایب رئیس اول

3

حسین محمودی خراسانی

نایب رئیس دوم

4

محمدرضا توکلی زاده

خزانه دار

5

مریم سراج احمدی

منشی

 

 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

علی اصغر زبردست

رئیس

2

علی اکبر فلاح

نایب رئیس اول

3

امیر اسلامیه همدانی

نایب رئیس دوم

4

حسن بهرامی

خزانه دار

5

عبدالحمید ایزدی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

جبار کیانی پور

رئیس

2

چنگیز هاشمی

نایب رئیس اول

3

عبدالله قبادی

نایب رئیس دوم

4

عزیزاله رحیمی

خزانه دار

5

وحید گرجی

منشی

 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

ردیف

نام هیأت رئیسه

سمت

1

محمدرضا قمی

رئیس

2

محمدرضا داد

نایب رئیس اول

3

غضنفر امیرجلیلی

نایب رئیس دوم

4

علی اصغر بیگی یزدی

خزانه دار

5

محمدحسین فرشادپور

منشی

 

 

 

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه