دوشنبه 31 تير 1398
کد خبر : 236580 تاریخ ثبت : 1398/3/27 07:44:04

انتخابات هیأت رئیسه اتاق ایران

در انتخابات هیات رئیسه دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی با رای اعضای پارلمان بخش خصوصی در پست ریاست ابقا شد.

در انتخابات هیات رئیسه دوره نهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعی با رای اعضای پارلمان بخش خصوصی در پست ریاست ابقا شد. همچنین حسین سلاح ورزی ، مسعود خوانساری ، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده به عنوان نواب رئیس و نیز غلامحسین جمیلی به عنوان خزانه دار و کیوان کاشفی در کسوت منشی در ترکیب هیات رییسه اتاق ایران در دوره نهم قرار گرفتند.

 اعضای هیات نمایندگان دوره نهم اتاق ایران در نخستین نشست خود که امروز برگزار شد، انتخاب 7 عضو هیات رییسه را در دستور کار داشتند. بدین ترتیب پس از انتخاب رییس سنی جلسه و انتخاب ناظران، غلامحسین شافعی، رییس اتاق ایران و یونس ژائله رییس اتاق تبریز به عنوان کاندیداهای کرسی ریاست معرفی شدند که غلامحسین شافعی 302 رای و یونس ژائله 140 رای کسب کرد. بر این اساس، شافعی با رای دوباره اعضای هیات نمایندگان، رئیس پارلمان بخش خصوصی در دوره نهم باقی ماند.

 پس از آن نوبت انتخاب نواب رییس فرا رسید که مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، حسین سلاح ورزی رییس اتاق خرم آباد، جمال رازقی جهرمی رییس اتاق شیراز، مسعود گل شیرازی رییس اتاق اصفهان و مهدی بخشنده رییس اتاق قزوین به عنوان نامزدهای نایب رییسی وارد رقابت شدند که سلاح ورزی با 353 رای ، خوانساری با 320 رای ، انصاری با 279 رای و امیرزاده با 276 رای به عنوان نواب رئیس برگزیده شدند. رازقی جهرمی، گل شیرازی و بخشنده نیز به ترتیب 167 و122 و 67 رای کسب کردند. 

در انتخاب خزانه دار اتاق ایران نیز غلامحسین جمیلی و حسین پیرموذن به عنوان کاندیدا معرفی شدند که جمیلی با 222 رای به عنوان خزانه دار هیات رئیسه انتخاب شد. در این انتخابات همچنین کرسی منشی هیات رییسه به تنها کاندیدای این پست ،کیوان کاشفی رسید.

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه