جمعه 24 مرداد 1399
کد خبر : 236625 تاریخ ثبت : 1398/5/9 09:50:06

سمینار *مدیریت ادعا" برگزار شد

به همت اتاق بازرگانی بندر بوشهر و همکاری اتاق ایران سمینار "مدیریت ادعا* با هدف آگاه سازی فعالان اقتصادی و بازرگانان به منظور آشنایی با انواع قراردادها و شرایط عمومی پیمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی بندر بوشهر در این دوره مواردی نظیر تعریف عقد و پیمان، جایگاه پیمان در تقسیمات عقود، انواع پیمان، مراحل تهیه وتنظیم یک قرارداد، برآورد هزینه اجرای کار، مسوولیت های پیمانکار درمقابل کارفرما، تاییدات و تعهدات پیمانکار و ...  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این دوره به تدریس جناب آقای دکتر  مسعود منشدی برگزار گردید که مورد استقبال حاضران قرار گرفت.

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه