شنبه 9 فروردين 1399
کد خبر : 236744 تاریخ ثبت : 1398/11/19 21:46:02

خلاصه گزارش طرح ملی پایش محیط کسب و کار استان بوشهر در پاییز 1398

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز 1398 ، رقم شاخص ملی 6/03 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که به مراتب بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1398 با میانگین 6/07) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران در پاییز 1398 ، بسیار جزیی مساعدتر شده است.

بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز 1398 ، رقم شاخص ملی 03/6 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که به مراتب بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1398 با میانگین 07/6) است. همچنین این ارزیابی بیانگر آن است که از فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، در اکثر استان‌ها، وضعیت بیشتر مؤلفه‌های مؤثر بر محیط کسب و کار ایران در پاییز 1398 ، بسیار جزیی مساعدتر شده است.

در پاییز 1398 ، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه:

1 ـ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات

2 ـ بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار

3 ـ دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی نموده‌اند.

بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز سال 1398، استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران و البرز به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های آذربایجان غربی، گیلان و زنجان به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. رتبه استان بوشهر در بین کل استان‌های کشور 21 است.

وضعیت شاخص محیط کسب و کار استان بوشهر در فصول سال 97 و نه ماه از سال 98

(نمره بدترین ارزیابی 10 است.)

اولویت‌بندی عوامل مانع کسب و کار در استان بوشهر

1 ـ غیرقابل پیشی‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات

2 ـ دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

3 ـ بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار

4 ـ دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای حاکمیتی در تعیین قیمت‌ها در بازار

5 ـ رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات

وضعیت کسب‌وکار در استان‌ها

شرایط بخش‌های اقتصادی

همچنین بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1398، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی نامناسب‌تر ارزیابی شده است.

وضعیت رشته فعالیت‌های اقتصادی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی، رشته فعالیت‌های «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» به ترتیب دارای بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی، مالی و بیمه» و «فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی» به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

 

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه