چهارشنبه 2 مهر 1399
کد خبر : 236803 تاریخ ثبت : 1399/6/21 01:10:21
ماسک بزنیم

کرونا را جدی بگیریم و حتماً ماسک بزنیم

دکتر محمد حسین صومی: علل اجباری شدن و استفاده حتمی از ماسک به این دلایل می باشد : که اولا" ویروس کرونا در حال گسترش می باشد و هیچ نقطه ای از کشور و حتی استان عاری از این ویروس نمی باشد ثانیا" در محیط‌هایی که اجتماع هست و محیط نیز سرپوشیده ، ویروس در آن محیط فرصت انتشار بهتری می یابد و نهایتا" برای اینکه نه خودمان را گرفتار این بیماری کنیم و نه دیگران را آلوده و گرفتار کنیم باید از ماسک استفاده کنیم .

چرا ماسک بزنیم؟

دکتر محمد حسین صومی:  علل اجباری شدن و استفاده حتمی از ماسک به این دلایل می باشد : که اولا" ویروس کرونا در حال گسترش می باشد و هیچ نقطه ای از کشور و حتی استان عاری از این ویروس نمی باشد ثانیا" در محیط‌هایی که اجتماع هست و محیط نیز سرپوشیده ، ویروس در آن محیط فرصت انتشار بهتری می یابد و نهایتا" برای اینکه  نه خودمان را گرفتار این بیماری کنیم و نه دیگران را آلوده و گرفتار کنیم باید از ماسک استفاده کنیم .

اخبار مرتبط
کلمات کلیدی
ثبت دیدگاه